Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i 2018

Awarded: NOK 2.0 mill.

Prosjektet skal styrke NMBUs deltakelse i H2020. Det skal bidra til at søkere får nødvendig administrativ støtte, tilgang til kompetanse og ekspertise og tilstrekkelig med tid og ressurser i søknadsfasen for å utvikle gode søknader. NMBU skal jobbe målrettet mot spesifikke fagmiljøer som har et stort potensial for å lykkes. Vi skal bruke kommunikasjon aktivt og planmessig for å sikre at søkerne er godt kjent med søknadsmuligheter og rammebetingelser og at tiltak er godt forankret hos ledelsen. EU-rådgiverne skal jobbe tett med fagmiljøene og synliggjøre støtteapparatet for å bli mer involvert i søknadsutviklingen og bidra til økt kvalitet på søknadene. Vi skal gjennomføre kompetansebyggende tiltak både blant forskerne og administrasjonen. Parallelt skal vi tilrettelegge for at forskerne kan utvikle internasjonale nettverk og posisjonere seg som attraktive partnere. NMBU ble fra januar 2017 organisert i sju fakulteter. Et sentralt tiltak er å gi den nye fakultetsledelsen god kunnskap om H2020 og det europeiske forskningsområdet, forankre felles målsettinger for NMBUs deltakelse i H2020 og utvikle nye fakultetsstrategier for EU-arbeidet.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020