Back to search

PROFORSK-Skole og samfunn

Forskning.no UNG - en nyhetstjeneste og kunnskapsbank om forskning for barn og unge.

Alternative title: forskning.no UNG - a science news service and archive for children and adolescents.

Awarded: NOK 0.50 mill.

The aim was to establish a news service and knowledge bank on research and science for children and youth with new articles and videos, as well as revised articles from the forskning.no-archive. The project had four parts: OBJECTIVE: To establish the web-based news service and knowledge bank on a unique domain. RESULTS: UNG.forskning.no was launched on 26. November 2018. OBJECTIVE: Building a knowledge bank with videos, articles and multimedia. RESULTS: Throughout the year, until the launch and beyond to January 2019, we have revised articles and videos from the Forskning.no archive to new versions for young readers. The site also has new articles and videos made specifically for UNG. A total of 115 articles and videos have been published, and there are still many waiting to be published. We publish one to two articles or videos per day. OBJECTIVE: Establishing a channel for forsk.no.no UNG on Youtube, as well as developing formats for other relevant social media. RESULTS: We have established an UNG channel on Youtube. We have also established a Facebook group for UNG, where we co-publish with the website. We have not yet found suitable formats for Instagram and Snap. OBJECTIVE: To create a team of children and young people, who will both serve as a reading panel, editorial board and social media facilitator. Some of these will also be able to write and produce material for UNG. RESULTS: We have been in two school classes with a presentation of the UNG, where we have received feedback on the website and individual articles. The students have also come up with ideas for articles and videos. Another presentation is planned in a school class during January. A youth reporter is engaged for UNG.

Den umiddelbare virkningen er om nettstedet har lesere. Besøksstatistikken (Google Analytics) kom i gang fra og med 3.12.18. Vi har derfor ikke tall for første uke. Fra og med 3.12.18 har det pr dd vært 20.917 sidevisninger. Vi jobber videre framover med å gjøre UNG kjent gjennom skolebesøk og sosiale medier. Vi hadde også medieomtale i NRK, Journalisten, Fagpressen og i egne kanaler. En annen effekt vil være om UNG.forskning.no blir tatt i bruk i skolen. Vi vil i februar sende informasjon ut i skoleverket, så denne effekten kan først måles mot slutten av året.

Forskning Ung vil dekke forskning fra alle fagfelt, på samme måte som forskning.no gjør. Det vil si at sakene vil omhandle samfunn, kultur, historie, økonomi, helse, mat, miljø, teknologi, matematikk, naturvitenskap og forskning i primærnæringene. Stoffet blir til gjennom delvis nylaging og delvis bearbeiding av voksenartikler og -videoer på forskning.no. Vi ønsker å gi et tilbud der: - Barn selv kan se og lese om nye studier eller om forskningsbasert kunnskap på ulike temaer. - Barn kan få innsikt i hvordan forskning blir gjort, der de selv kan se hvordan kunnskap skapes, hvorfor forskere noen ganger er uenige og hvilke forskningsmetoder som kan fortelle hva. - Barn lærer kildekritikk, gjennom enkle kriterier for hva som er gode kilder og hvorfor andre kilder må behandles med varsomhet. - Barn kan se og lese om forskning på alle fagfelt både norsk og internasjonalt, men skrevet av norske journalister som kan relatere forskningen til lokale forhold.

Funding scheme:

PROFORSK-Skole og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project