Back to search

PROFORSK-Skole og samfunn

Ny teknologi for en bærekraftig framtid

Alternative title: New Technology to Obtain a Sustainable Future

Awarded: NOK 0.30 mill.

The project aims to communicate to youth and children how we can manage our natural resources with the use of robot and drone technology in the future. In cooperation with the Norwegian institution for bio economy (NIBIO), Kjelle upper secondary school has determined and initiated this project. The concept will be to implement the science subjects as a foundation for research and technological innovation. Furthermore, the project will be evidence how education in combination with research and new technology can contribute to both agricultural development as well as a more sustainable food production.

Potensiell effekt er at våre elever blir mer klimabevisste. Og som et resultat av dette i framtiden vil kunne være gode bidragsytere i det grønne skiftet. Vi vil også kunne utnytte landbruksjorda vår på en mer miljøvennlig og kostnadseffektiv måte. Vi tror at dette prosjektet vil kunne bidra til en samfunnsmessig forbedring, både lokalt og globalt.

Vi ønsker med prosjektet å være innovative innen presisjonslandbruk og samtidig skape en god læringsarena for våre naturbrukselever og andre landbruks- eller forskningsinteresserte barn og ungdommer. Intensjonen vil være å tilby egne elever, barn og unge i regionen innovative undervisningsopplegg, kurs og læringssekvenser. Den nye overordnede delen av læreplanverket pålegger på sikt alle skoler i Norge å jobbe med bærekraftig utvikling i alle fag. Vårt konsept vil være å vise hvordan realfagene som basis for forskning og teknologisk innovasjon kan kombineres med både landbruksutvikling og naturforvaltning. Dette kombinert med ny teknologi slik at vår framtidig matproduksjon blir mer bærekraftig. Ved droneovervåking av våre vekstutnyttede landbruksarealer vil vi kunne få en god oversikt over variasjonen i biomassen, benytte fotogrammetri i opplæringen, gi grunnlag for svært interessante og viktige drøftinger rundt driftsmetoder, utvikle egen driftspraksis og kunne inspirere fremtidens bønder til å tenke nytt og innovativt.

Funding scheme:

PROFORSK-Skole og samfunn

Thematic Areas and Topics

No thematic area or topic related to the project