Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

SØKNAD OM REISESTØTTE - til Smart Innovation Norway AS/ NCE Smart Energy Markets for Smart Villages in India (1) og Window to the world (2)

Awarded: NOK 39,999

Prosjekt 1: Smart Village India Prosjektet handler om å etablere nødvendig smart og grønn infra struktur i over 400 000 villages i India. Hovedområdene er smart vann og avløp, smart energi og tilgang til internet. Denne grunnleggende infrastrukturen er nødvendig for å kunne etablere selskaper (IT, IT Support mm) utenfor de store byene som allerede er overfylte. Prosjektet har til hensikt å få i gang piloter/demoer for Smarte Villages for å senere å rulle ut i større skala. Prosjekt 2: Window to the World Prosjektet handler om å bruke Ambassader/Innovasjon Norge kontorer i verden som utstillingsvindu for norsk innovasjons teknologi og norsk innovative selskaper som leverer grønne teknologiske løsninger. Ved å etablere fornybar energiløsninger som solfanger, vind og solceller med lagringsløsninger, digital vannmåling, ladeinfrastrukturer for sykkel, og biler, sensorer innen inneklima og uteklima, Smart styring av bygg, tellinger, sensorstyrt lys inne og ut med mere. Alt satt sammen i en Smart City Dashboard (stor touchskjerm) som visualiserer alt dette i sanntid og blir et lærende områder med maskin-læring i en AI/kunstig intelligens plattform.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen