Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Utvikling av prosjekter sammen med partnere i USA

Awarded: NOK 28,445

Project Manager:

Project Number:

284353

Project Period:

2018 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

WELL ID har gjennom DEMO2000-programmet fått innvilget støtte til utvikling av et loggeutstyr. Prosjektet ble startet i 2017 og skal etter planen være ferdig ved utgangen av 2018. WELL ID har som mål å være en norskeid bedrift som benytter seg av norske leverandører der det er mulig. Lokale leverandører brukes til ulike oppgaver. I tillegg til de norske leverandørene har WELL ID nylig inngått en samarbeidskontrakt med PetroMar, et erfarent utviklingsfirma i USA, Pennsylvania, som har lang erfaring med å utvikle brønnutstyr. WELL ID jobber aktivt med PetroMar for å skape flere FOU prosjekter samt kommersielle produkter for salg både i Norge og USA. For å kunne følge opp disse mulighetene er det nødvendig med regelmessige turer til USA.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen