Back to search

ISPHUM-ISP - Humaniora

Forskergruppe ved Universitetet i Agder

Awarded: NOK 0.29 mill.

ikke aktuelt

Se sluttrapport Internasjonalisering gjennom nettverksarbeid samt holder på med prosjektutvikling, fremtidig søknad om eksterne forskningsmidler

Funding scheme:

ISPHUM-ISP - Humaniora

Thematic Areas and Topics