Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

HEAVELOCK: MULIGGJØR MPD FRA FLYTENDE RIGGER

Alternative title: Enabling MPD from floating drill rigs

Awarded: NOK 55,999

Project Number:

284481

Project Period:

2018 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Oil production is gradually happening at greater depths and at fields that are more complex and mature. The only way to safely drill many of these fields is by using managed pressure drilling (MPD) from floating drill rigs. MPD because it allows for greater control of the downhole pressure, and floaters because the deeps are so vast. HeaveLock AS is a spinoff from NTNU and is based on five years of fundamental research on the question first brought forward by Statoil: How can we mitigate the very harmful effects of pressure changes due to wave-induced heave during connections. This is a very important question for many drilling projects, because it is one of the large unsolved technical barriers standing in the way for being able to extract difficult to reach reserves. HeaveLock AS is leading research coming from NTNU that is now being funded for commercialization. The Heavelock unit itself is a autonomous valve placed close to BHA and that autonomously decides if more or less mud is to be let through it. This ability, combined with sensing which direction the string is moving, enables the unit to control the downhole pressure, and to keep it steady. This requires the use of continuous circulation.

Oljeproduksjonen flyttes mot stadig dypere vann og mot mer komplekse og modne felt. Den eneste måten å utvinne mange av disse reservene er ved å bruke trykkbalansert boring (Managed Pressure Drilling, MPD) fra flytende rigger. MPD fordi det muliggjør langt bedre trykkontroll, og fra flytende rigger fordi dypet er så stort. HeaveLock AS (sus) er en NTNU-spinoff som baserer seg på fem år med forskning på problemstillingen opprinnelig introdusert fra Statoil: Hvordan kan man begrense de svært skadelige trykkvariasjonene skapt av bølgeindusert hiv under connections? Dette er en viktig problemstilling for svært mange i oljebransjen, fordi det er en av de store tekniske barrierene som står i veien for å kunne utvinne vanskelige reserver. Statoil har fulgt forskningen som er gjort og har stor tro på at HeaveLock AS er skikket til å ta konseptet videre fra forskningsstadiet. Statoil har derfor forpliktet seg til å bidra med 4 millioner i kontanter og 1,35 million i egeninnsats i det omsøkte prosjektet. HeaveLock dreier seg om ledende forskning fra NTNU som skal kommersialiseres, og som det settes inn betydelige ressurser for å realisere. HeaveLock er en styrbar ventil som plasseres i eller rett over BHA, og som autonomt avgjør om mer eller mindre mud skal slippe gjennom under connections. Det fører til at man løser problemet med at bølger fører til hivbevegelser på riggen, som igjen fører til sterkt uønskede trykksvingninger nedihulls. Kostnadsrammen for prosjeket er på 22,35 millioner kroner, hvor man søker om 10 millioner i støtte fra Forskningsrådet. Prosjektet har en sterk forankring både på NTNU og i Statoil, og man har initiert kontakt med relevante investorer og partnere som viser stor interesse for å være med på utviklingen av denne viktige forskningsdrevne innovasjonen.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen