Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

NFR PES MET NORWAY 2018

Awarded: NOK 0.70 mill.

Meteorologisk institutt har planer om å være med i 18 søknader i 2018. Fordelingen er: 1 stk som koordinator 9 stk som arbeidspakkeledere for minimum 1 wp i hver søknad. Kan være opptil 3 wp i en søknad 8 stk om vanlig deltaker Meteorologisk institutt er i en særstilling i Europa med yr og dets forskning - en spydspiss. For å kunne holde posisjonen og samme aktivitets nivå, må vi invitere og reise til aktuelle samarbeidspartnere i flere europeiske land for å sondere om de er interessert i nye H2020 søknader og utvide forskningsområdet. Vi har et stort kontaktnett og trenger å finne nye måter å samarbeide på med våre søster meteorologi organisasjoner i andre land og diverse forskingsinstitutter innen luftforurensning som IIASA i Østerrike, CEH i Storbritannia, INERIS og CNRS i Frankrike og AWI I Tyskland og oseanografi og hydrologi med HZG i Tyskland, Mercator i Frankrike og CNR i Italia. Innen klimaforskning har vi GERICS i Tyskland og IC3 i Spania. Innen operasjonell oseanografi har DTU i Danmark og Universitet i Bremen, innen is og hav har vi BAS i Storbritannia og fjernmåling er IGFFPAS i Polen er en viktig medspiller. Vi satser på å få til mere og tettere samarbeid med disse organisasjonene på sikt.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020