Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Kontrollromsnett: Tverrfaglig nettverk for kontrollromsforskning

Awarded: NOK 0.30 mill.

Control rooms are essential to manage critical infrastructure. They are increasingly prevalent in new sectors, and in the emerging cultural logic of life being lived through technology. Ctrl-net has brought together participants from a variety of disciplines, including philosophy, anthropology and linguistics, as well as artists and representatives from control room industries. Together we develop the under-studies field of the humanistic potential of control room research.

Prosjektets utvikling av nettverk har knyttet nye miljøer til Institutt for sosialantropologi og de øvrige deltakermiljøene. Prosjektet har vært med på å forme ett av vertsinstituttets strategiske satsningsområder, og en post.doc er tilknyttet på strategiske midler. Denne vil utvide nettverket og satsningen internasjonalt. Nettverket er i ferd med å utvikle nye prosjekter og søknader, til både nasjoanle og internasjonale finansieringskilder. Forskningsematikker, læringsverktøy- og metodikk fra prosjektet blir inkludert i ytterligere to undervisningsfag. Samarbeidet med Transiteateret fortsetter, og det blir arrangert én eller to forestillinger til med kontrollrommet i Trondheim som lyttepost. Det blir etablert en infrastruktur for kontrollromstest for å eksperimentere sammen med romfart, undervannsfartøy og energi. Nettverket fortsetter, flere miljø knytter seg til. Det planlegges publiseringer innenfor tematikkene makt/kontroll, utviklingstrender og metodeeksperimentering.

Et kontrollrom som har operert i 15 år, er lokalisert hos CiRIS ved NTNU Samfunnsforskning. Her har operatører driftet to eksperiment ved den Internasjonale romstasjonen (ISS) i samarbeid med ESA og NASA og andre kontrollrom i Europa og USA. I løpet av 2017 ble et nytt kontrollrom med tilhørende treningssenter og samarbeidslaboratorium etablert, og det er i tilknytning til dette arealet at dette nettverket ønskes etablert. Her har vi muligheter til å få opp forskning med humanistisk fundert teori- og filosofiutvikling, og som undersøker kontrollrommet som fenomen i samarbeid med teknologiutviklere, kontrollromsoperatører og brukergrupper innenfor sektorer som 1) romfart, 2) atomkraft, 3) beredskap, 4) oljeindustrien, 5)helse, og 6) sjøfart. Nettverkets knutepunkt er humaniora problemstillinger som undersøkes i konkrete kontrollrom, gjennom observasjonsstudier, utviklingssamarbeid, eksperimentering og utvikling av nye universitetsfag. Problemstillinger som kan undersøkes gjennom observasjonsstudier i kontrollrom – men også gjennom utprøving av nye konsept for kontrollrom.

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell