Back to search

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Intervju for NRK 2 av Olav Høgetveit om 3ROceans-prosjektet

Awarded: NOK 49,999

Det humanistiske fakultet ved NTNU har i perioden 2016 – 2020 fått 10 mill. kr. i støtte fra Norges Forskningråd til prosjektet «The high seas and the deep oceanns: Representations, resources an regulatory governace(3Roceans). Prosjekt 259419 Formidlingstøtte. Det humanistiske fakultet, NTNU søker med dette om økonomisk støtte fra SAMKULs kommunikasjons- og formidlingstiltak på kr. 50000,- til et formidlingsprosjekt som går ut på at prosjektleder Håkon With Andersen skal være med på et TV-intervju. Intervjuet skal lages av den erfarne TV-produsenten og frilans forskningsjournalisten Olav Høgetveit i Høgetveit Media-Konsult (se vedlagt CV). TV-intervjuet har en lengde på 30 min, det er et av 5 forskerintervju i en serie som har fått navnet «Undring og mangfald» og som skal gå på NRK i løpet av 2018. Håkon With Andersen skal i intervjuet snakke om prosjektet problemstillinger, om metode og foreløpige resultat av den forskningen han er ansvarlig for. Vår samarbeidspartner i dette formidligsprosjektet, Olav Høgetveit vil hele tida ha den fulle redaksjonelle friheten til å styre innholdet og redigeringa i tråd med pressens vær varsom-plakat og det er Olav Høgetveit som vil ha alle rettigheter til intervjuet, men NTNU og prosjektet kan fritt bruke intervuet i ikke-kommersielle sammenhenger. Bakgrunnen for denne søknaden er at NRK ikke betaler den totale kostnaden for en slik produksjon når de kjøper visningsrett. For Det humanistiske fakultet er det viktig å få en slik mulighet til å presentere dette SAMKUL-prosjektet og Håkon With Andersens forskning. Visning. Intervjuet skal gå på NRK2 i løpet av 2018, men det vil og bli lagt ut på Youtube på internett og vil således kunne linkes opp både fra prosjektets og NTNUs hjemmsider, men og fra andre hjemmesider, så som SAMKUL og Forskningrådet.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell