Back to search

FMETEKN-FME - teknologi

Studie av effekter av forskning innen energisystemer

Awarded: NOK 0.10 mill.

Prosjektet gir bistand til et utvalgt konsulentfirma i å undersøke effekter av målrettede aktiviteter innenfor energiforskning, RENERGI/ENERGIX, og evt. CLIMIT, slik at bevilgende myndigheter kan bruke resultatene fra prosjektet høsten 2018. FME CINELDI vil bidra til å fremskaffe grunnlagsmateriale og bistå i beregning av effekt (økonomisk potensiale, klimagassutslipp, energiproduksjon, energisikkerhet mm) fra et begrenset utvalg av prosjekter og innovasjoner.

Funding scheme:

FMETEKN-FME - teknologi