Back to search

FMETEKN-FME - teknologi

Effektstudie av innovasjoner fra FME HighEFF

Awarded: NOK 0.10 mill.

Prosjektet vil gi bidra til å kartlegge innovasjoner fra prosjekter innen temaet Energieffektivisering i industrien fra tiden før FME HighEFF ble etablert, samt initielle resulater fra FME HighEFF. Videre vil prosjektet samarbeide med den eksterne konsulenten ift metodikk for måling av effekt, spesielt relatert til de forskjellige industrisektorer som er involvert i FME HighEFF.

Funding scheme:

FMETEKN-FME - teknologi