Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Warm threads – Clothing & landscape: Exploring local actions for changing the fashion story

Awarded: NOK 92,999

Konferansen "Warm Threads - Clothing and Landscape" er et samarbeid mellom KRUS (BIONÆR), Nordhordland Biosfæreområde (UNESCO) og Lyngheisenteret for videreføring og satsingen på ull. Konferansen er bygget opp trinnvis. Mål og tema er de sammen, men antallet mennesker og arbeidsform varierer. Dette vil sikre maksimal utnyttelse av de langveisfarende, samt bred kontaktflate og åpenhet mot lokalmiljø og faglige nettverk. Samtidig gir det tid for konsentrert samarbeid og utvikling på feltet. Dag 1 er en åpen konferanse med påmelding: http://www.hioa.no/eng/Events/Warm-threads-clothing-landscape. Det er lett adkomst fra Bergen sentrum med båt begge veger. Vi håper på deltagelse fra lokalt næringsliv, bransjen (fra bønder til industri) studenter fra ulike fag (kunst, natur, kultur, økonomi) og folk knyttet til Biosfæreområdet. Dagen avsluttes med besøk på en tekstilfabrikk for de som skal være med på dag 2. Dag 2 er vi på Lyngheisenteret. Deltagere er våre internasjonale gjester og foredragsholdere, nasjonal ekspertise (både inne klær og produksjon og biologi/natur samt forbruk og miljø), og folk fra Nordhordland. Vi vil representere forskning, næringsliv (små og store bedrifter), aktivisme og produksjon/formidling av lokale klær og ull. Dagen vil inneholde omvisning i Lyngheisenteret, foredrag, diskusjoner og arbeidsgrupper. Vi har med fagfolk fra flere områder i landet som satser på lokalproduserte klær og ull, Lofoten, Tingvoll og Nordhordland. Deltagerne er våre folk fra prosjektet KRUS og nye samarbeidspartnere. Budsjettet for denne søknaden er satt opp frem til morgenen 17. mai, men det faglige programmet vil for noen få av deltagerne fortsette noen dager til. Dag 3 er 17 mai. De internasjonale gjestene, samt KRUS-personell, vil bruke dagen for å sammen se hvordan klær fungerer i å skape fest og felleskap. Dag 4-6 vil vi se på norsk tekstilproduksjon, samt hvordan denne forhandles lokalet, både i Bergensområdet og Lofoten (Norges andre biofærområdet).

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram