Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

Vitenskapelig konferanse - 100 years of National forest inventories

Awarded: NOK 99,999

I anledning hundreårsjubileet for Landsskogtakseringen i 2019 planlegges ulike markeringer. Et av disse tiltakene er å arrangere en internasjonal vitenskapelig konferanse i Oslo-området 20-23 mai 2019. Konferansen arrangeres av NIBIO i samarbeid med de Nordiske Landsskogtakseringene i Sverige, Danmark og Finland, gjennom det SNS-støttede CARISMA-nettverket (nibio.no/en/projects/carisma) og IUFRO (International Union of Forest Research Organizations). Vi søker nå om arrangementstøtte på 100 000 kr. til å dekke deler av kostnadene til denne konferansen.

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram