Back to search

KLIMAFORSK-Stort program klima

Grønn konkurransekraft: Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting?

Alternative title: Green competitiveness and conversion

Awarded: NOK 97,849

How to reduce greenhouse gas emissions while Norway maintains high value creation and employment? Norway must reduce its greenhouse gas emissions by at least 40 per cent by 2030 and become a low-emissions society by 2050. Reduced value creation and employment in oil and gas at the same time provide for a changing business structure to keep everyone at work. How can this be achieved at the same time?

For å oppnå målet vil Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi arrangerer et felles konferanse med tittelen Grønn konkurransekraft: Hvordan redusere klimagassutslippene samtidig som Norge opprettholder høy verdiskapning og sysselsetting? Konferansen vil finne sted tirsdag 10. april 2018, klokken 15.00 og avsluttes med middag i Det Norske Videnskaps-Akademi. Kongen har takke ja til å delta på møtet. Kongen har vært tilstede på de tidligere fellesmøtene mellom Det Norske Videnskaps-Akademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi og har gjennom dette vært ett viktig trekkplaster for å klare å samle de rette innledere og foredragsholdere. Konferansen vil avsluttes med en paneldebatt. Innledere og tema på innleggene følger vedlagt.

Funding scheme:

KLIMAFORSK-Stort program klima