Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Tekprat 2018

Awarded: NOK 21,597

Tekprat er et strategisk viktig møteplass har arrangert regelmessig 2 ganger i året siden 2017. Møteplassen TekPrat er del av Helse Bergen gjennom sin IKT Innovasjon og Testlab, "Mulighetsrommet". Målgruppen er leder (beslutningstakere), forskere, klinikere, prosjektledere, rådgivere, innovatører i helsesektoren, næringslivet og akademia. I løpet av det første året har vi samlet over 100 personer til å diskutere forskning, innovasjon og teknologi innen helse. 100% av deltakerne har respondert positivt på at de ønsker flere slike arrangementer og vi vil derfor å fortsette å sette opp, og utvide denne type møteplass i 2018. Det planlegges 2-3 arrangementer i inneværende år og vi søke derfor midler til å dekke arrangementkostnader. Tidligere arrangementer og skriv om arrangementet: # Vellykket Tekprat i Helse Bergen - https://helse-bergen.no/fag-og-forsking/innovasjon-ved-haukeland-universitetssjukehus/vellukka-vrar-tekprat # Shared chatbot experiences https://bergento.no/2017/07/seminar-about-chatbot/

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon