Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering av norsk-japanske samarbeidsprosjekter innen offshore og blå vekst

Awarded: NOK 30,000

GCE NODE reiser til Japan i uke 23 sammen med representanter fra Teknova, IRIS og Christian Michelsen Research. Følgende møter planlegges gjennomført: 5. juni: Workshop med fokus på å konkretisere mulige samarbeidsprosjekter mellom Nippon Foundation og GCE NODE, IRIS, CMR og Teknova. 6. juni: Presentasjon av samarbeidet med Nippon Foundation under Joint Committee møtet mellom norske og japanske myndigheter 7. juni: Mottagelse hos ambassadør Rimestad. Både GCE NODE, CMR, Teknova, IRIS og Nippon Foundation er invitert I tillegg vurderer GCE NODE å delta på en workshop som NTNU Ocean arrangerer i Kobe på temaet Deep Sea Mining den 28. mai 2018. Møtene i juni vil bli fulgt opp gjennom en ny workshop i løpet av høsten 2018 der målet er å jobbe fram helt konkrete prosjektforslag innen de ulike fokusområdene. Reisen er godt forankret i GCE NODEs strategi og et samarbeid med japanske institusjoner vil være vesentlig i klyngens arbeide med å 1) opprettholde og styrke deltagerbedriftenes globale konkurranseposisjon i dagens kjernemarkeder og 2) overføre kompetanse og teknologier til nye markeder. GCE NODE har siden 2016 arbeidet med å styrke samarbeidet med Japan og det ble bla arrangert et besøk hos Nippon Foundation høsten 2017 for å identifisere mulige samarbeidsområder. GCE NODE har knyttet tette kontakter med følgende institusjoner i Japan: • Nippon Foundation • Tokyo University of Science: Prof. Matsuzaki, Prof. Takeda, Prof. Ryota Wata • Osaka Prefecture University: Prof. Yamazaki • Geothermal association in Japan Det er nå blitt utarbeidet en MOU mellom GCE NODE/Teknova/IRIS/CMR og Nippon Foundation som planlegges undertegnet i under besøket i juni 2018

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen