Back to search

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Samtavla.no delingsarena? - formidling av hvordan lærere kan utvikle den utforskende læringssamtalen

Awarded: NOK 0.40 mill.

Samtavla.no sharing disseminates the results of the research project DiDiAC (Digitalised Dialogues Across the Curriculum). In a media world where students encounter a variety of sources, alternative facts, as well as a mix of facts, opinions and reasons, training in critical thinking and training in exploratory talk is increasingly important. Samtavla.no is a digital service designed to help teachers engage their students in talk for learning and train students in critical thinking. Samtavla.no is a combination of micro-blogging and visual organization of messages on students' screens. Participants can use all modern browsers, on mobile, tablet and PC. The DiDiAC project has the following main findings that are mediated in the arena: - The development of dialogical practice requires knowledge and attention, and a teacher should be able to: ? evaluate and clarify dialogic intentions and be able to implement them in class. E.g. ask for reasons or ask students to consider each other's ideas. ? be able to create task formulations that open the discussion to different perspectives. ? be able to lead discussions and switch between group and whole-class discussions. ? summarize and synthesize discussions ? engage the class in metacognitive discussions as well as develop a dialogic culture and ground rules for talk. - Developing dialogic practice requires training, and teachers need to model suitable, whole-class dialogic practices that students experience and include in group discussions. - Talkwall.uio.no is a tool used at various stages in the development of dialogic practice, and supports teachers at different levels and in their development. It is important to start from the teachers' existing dialogical practices and to allow teachers to experiment and practice with tools, dialogical intent and orchestration of exploratory talk. - Interaction and collaboration between teachers are important for their development, and educational programs that are jointly created and shared have proved useful. - Dialogic practice has subject-specific variations and there is a need to combine the dialogic and the didactic in the development of teaching programs. Samtavla.no's sharing arena is an unconventional approach to dissemination, since it is closely linked to resources, educational programs, tools, shared experiences and the subject matters. The project has set up a practice-based dissemination, supported by practical resources that are shared, and a tool that is well integrated into the school sector's infrastructure.

Vi ser at Samtavla.no spres i skolenorge, og internasjonalt. Det er flere skoleeiere utenfor prosjektet som har inngått databehandligsavtaler med Universitetet i Oslo for å ta Samtavla i bruk. Vi ser av anonyme logger at det er veldig mange lærere og elever som har brukt Samtavla i januar 2020 i hele Norge. Vi ser også mange skoler i utlandet er i ferd med å ta Samtavla mer og mer i bruk. Det er særlig UK, USA, Danmark, Sverige, Belgia og Tyskland hvor det er økende aktivitet. For Universitetet i Oslo er dette en arena som gjør at forskning i dialogisk læring og undervisning, dialogisk praksisutvikling og bruk av digitale medier i klasserom blir spedd i praksisfeltene som vi samarbeider med.

I en medieverden der elever møter et mangfold av kilder, alternative fakta, samt sammenblanding av fakta, meninger og begrunnelser, er trening i kritisk tenkning og trening i utforskende læringssamtaler stadig viktigere. Kritisk tenkning som et element av dypere læring blir mer vektlagt i arbeidet med nye læreplaner , og behovet for å lage og dele gode pedagogiske opplegg, samt bygge kunnskap om hva som virker i klasserom er viktig. ?Samtavla.no er en digital tjeneste laget i FINNUT-prosjeket DiDiAC for å hjelpe lærere med å engasjere sine elever i felles læringssamtaler og trene elever i kritisk tenkning. Samtavla.no er en kombinasjon av mikro-blogging og visuell organisering av meldinger på elevenes skjermer. ?Samtavla.no delingsarena formidler sentrale funn fra DiDiAC. Samtavla.no med tilhørende lærerressurser er prøvd systematisk ut i 6 skoler i Norge og England, først i en intensiv periode på 6 måneder våren 2017, deretter som en åpen studie med flere skoler i 2017-2018. I alt 19 lærere fra tre fag (språk, samfunnsfag og naturfag) har brukt Samtavla.no i over 50 skoletimer med rundt 300 elever mellom 11 og 16 år. Tilbakemeldingene fra lærere og skoleledere viser at praksisutvikling for å støtte kritisk tenkning og læringssamtaler er utfordrende, og etterspurt og betraktet som en verdifull kompetanse for framtidas skole.? Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og utvalgte grunn- og videregående skoler deltar i prosjektet med utvikling og evaluering av undervisningsopplegg, og dette blir gjort tilgjengelig for lærere i hele Norge gjennom delingsarenaen. Formidlingen tar utgangspunkt i læreres egen praksis, støttet av konkrete ressurser som delte undervisningsopplegg og bruk av Samtavla.no. Det er utviklet en nyskapende formidlingsarena som en integrert del av Samtavla.no. Dette vil være en utradisjonell tilnærming til formidling, siden den vil være knyttet så tett til ressurser, undervisningsopplegg, verktøy, delte erfaringer og fagstoff.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren