Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

ME/CFS forskerkonferanse 2018

Awarded: NOK 83,053

ME/CFS Forskerkonferanse 26.-27. november 2018 Vertskap Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges ME-forening. Forskerkonferansen omfatter en åpen konferanse for forskere over 2 x 1/2 dag. Målgruppen for forskerkonferansen er både etablerte ME/CFS-forskere og forskere fra relaterte disipliner som har tatt opp og/eller vurderer å ta opp ME/CFS-forskningsspørsmål i sin videre forskningskarriere. Vi regner med å kunne samle om lag 70 ME/CFS-forskere primært fra Norge og andre nordiske land, men utenlandske forskere vil bli invitert både som innledere og deltakere. I løpet av de siste 5 årene har forskningsinnsatsen for ME/CFS økt dramatisk både i bredde og dybde. Bare de siste par årene har både norske og utenlandske forskningsmiljøer lagt fram en rekke banebrytende studier om biomarkør-baserte diagnoser, grunnleggende forståelse av sykdommens natur og behandling. Det har åpenbart trigget interessen for ME/CFS-forskning innen flere medisinske disipliner og flere norske miljøer har signalisert interesse. Fortsatt står likevel både de norske og de globale forskningsmiljøene uten biomarkør-baserte diagnosekriterier, bare med fragmentarisk kunnskap om sykdommen og evidensbaserte behandlingstilbud er fortsatt på det eksperimentelle stadiet. Nettopp i en slik fase av ME/CFS-forskningen er det essensielt å kunne utveksle forskningsnyheter og ideer og ikke minst å bygge og utvide forskningsnettverkene både nasjonalt og til ledene forskningsmiljøer i andre land. Det ble i 2017 arrangert en tilsvarende konferanse, og erfaringen fra denne var svært gode.

Funding scheme:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester