Back to search

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

«Samspill i praksis» - Den 6. nasjonale konferansen for omsorgsforskning

Awarded: NOK 0.15 mill.

Annethvert år arrangerer Senter for omsorgsforskning en konferanse som viser fram den viktigste nye kunnskapen og diskuterer de største utfordringene knyttet til tjenesteforskningen. Dette gjør konferansen gjennom å slippe til personer med internasjonal kunnskap, landets fremste forskere på feltet, talspersoner med sterke stemmer og representanter fra praksis og brukere som ønsker å bli hørt. Årets konferanse planlegges på Quality Hotel Gardermoen 24. – 25. oktober 2018. Tema for konferansen er «Samspill i praksis». Samspill er en forutsetning for at kommunale helse- og omsorgstjenester skal være kunnskapsbaserte og nyskapende. Hvis kvalitet, pasientsikkerhet og effektivitet skal være kjennetegn ved tjenestene, må vi lære av hverandre gjennom kritiske diskusjoner. Samspill griper inn i alle aspekter ved omsorgen og arbeidet med den. Under årets konferanse deler vi temaet inn i 4 kategorier: 1) Samspill mellom teori og praksis: Her spør vi hva som skjer på veien fra policy til praksis, hvordan samspillet er mellom forskning og utdanning, mellom grunnforskning og anvendt forskning, og så videre. Hva er forholdet mellom det vi vet og det vi gjør? 2) Samspill mellom tilbyder og mottaker: Hvordan er forholdet mellom system og menneske? På hvilken måte samspiller tjenestetilbyder og mottaker? Hvem er brukerne av omsorgstjenestene våre? Hva vet vi om dem? 3) Samspill mellom ulike tilbydere: Hvordan fungerer samspillet mellom spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste? Hvem lykkes med interkommunalt samarbeid, hvordan samspiller de ulike profesjonene, og hvilken rolle spiller den frivillige innsatsen? 4) Samspill mellom teknologi og mennesker: Hvilken rolle spiller teknologien i arbeidshverdagen, på systemnivå, i møte med den pleietrengende og de pårørende? Innlegg i plenum, paneldebatt, parallelle sesjoner samt «sprintpresentasjoner» med kommunale innovasjonsprosjekter vil være sentrale aktiviteter for å formidle FoU-prosjekter og resultater under konferansen.

Funding scheme:

HELSEVEL-H-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester