Back to search

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang

STIM-OA søknad for Sykehuset i Vestfold HF

Awarded: NOK 9,000

Sykehuset i Vestfold søker om støtte til åpen publisering.

Activity:

STIM-OA-Stimuleringstiltak for åpen tilgang