Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Annual Conference of the Society for Terrorism Research

Awarded: NOK 0.12 mill.

Det søkes om midler til å dekke deler av utgiftene til STR 13th Annual International Conference som i juni 2019 skal arrangeres av Senter for ekstremismeforskning, ved Institutt for statsvitenskap, UiO, i samarbeid med FFI. STR Annual International Conference er den blant de største konferansene innen terrorisme og politisk vold globalt og har de siste årene hatt omlag 200 deltakere. Den arrangeres nå hvert år og konferansene spres på ulike universiteter rundt om i verden Det akademiske programmet består av det tradisjonelle formatet med seksjoner og paneler. Det er også to key note forelesninger felles for alle deltakerne og en faglig tur til Utøya med faglig opplegg den siste dagen. Den viktigste finansieringskilden for konferansen er deltakeravgift fra deltakerne. Deltakerne på konferansen er etablerte forskere, PhD- og post.doc.-kandidater, samt at det tilbys obervatørstatus til praktikere. Det vil med andre ord være deltakere i alle stadier i en akademisk karriere på konferansen. Seminarrom og forelesningsrom ved Blindern vil bli benyttet.

Funding scheme:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam