Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Reisestøtte til etablering av samarbeidsnettverk i USA og Japan

Awarded: NOK 26,944

Delmål 1: Reise for Vetle Jonassen til Seattle/Washington juni 2018: Deltakelse konferanse IASIM, møte for mulig utviklingssamarbeid (lidar/hyperspektral avbildning) med Eigenvector Research, Inc., Manson, WA, USA Delmål 2: Reise til Japan for Bernt Larsen og Vetle Jonassen i oktober/november 2018: Etablering av mulig utviklingssamarbeid med (lidar/hyperspektral avbildning/dybdemålinger i sjø) med Nakanihon Air Service, Research and Survey Dept., Aichi, Japan Delmål 3: Reise til Amsterdam for Dagrun Aarsten for deltakelse konferanse "WHISPERS" kombinert med møte om mulig forskningssamarbeid på bykartlegging med kinesiske Institute of Remote Sensing and Digital Earth, Beijing, China. Delmål 4: Reise til St. John's, Canada, i oktober for Dagrun Aarsten for deltakelse på konferanse "Shallow Survey 2018" samt møter for utviklingssamarbeid rundt dybdemåling/batymetri med Teledyne Optech Inc, Vaughan, Ontario, Canada

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen