Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

«Samordning for læring»? En studie av Fylkesmannens samordningsrolle i Kultur for læring

Alternative title: "Coordination for learning" A study of county Governor’s role of the coordination within the “Kultur for læring ” (learning culture)

Awarded: NOK 1.7 mill.

The study?s objective is to investigate coordination. The focus will be to see how the subject ties to governmental policies and how they are meant to affect the services for each municipality?s residents. Governing in Norway is based on a philosophy of spreading power, and that implementation of the policy is more effective than centralized power and a central welfare-service. Political decision and measures to implement these are made in different public institutions, and the goal is equal services with high quality in every part of the country, even though it?s nationally decided. The county Governor has an important role in this, to make sure the coordination between different services are working together to implement the state policy. This study?s main goal is to investigate how the county Governor could and should fulfil it?s role in this coordination. The municipalities are facing higher demands for coordination in their public services. A range of official documents include goals and demands related to coordination, and the Candidate will study how this subject is presented, and which demands, leads and expectations that are made at a national level. Further on, the Candidate will draw lines to regional structures (on County-level) and investigate how they can work to coordinate within public sector to achieve national goals. In this process, it needs to be investigated how the county Governor?s coordination role makes its mark on the welfare services the residents are receiving. The project consists of three parts; this coordination on a national level, on a regional level (counties) and in municipalities. The Candidate will in this matter be able to draw lines from national governing to each inhabitant of the different municipalities. At Hedmarks county Governor this role is approached comprehensively and systematically in cooperation with relevant parties in the education sector. This role will be the base for parts of this project.

Kultur for læring er overskriften på samarbeidet innenfor utdanningssektoren i Hedmark, initiert av Fylkesmannen. Dette går ut på at styrende myndigheter, kommunene, UH-sektoren og interesse-organisasjoner har et forpliktende samarbeid. I samarbeidet løftes store temaer frem og hensikten er å skape felles forståelse og kunnskap. Videre brukes begrepet kultur for læring om et pågående forsknings- og utviklingsprosjekt. Dette arbeidet har som mål å løfte skoleresultatene i hele fylke og skape en kultur for læring og utdanning på alle nivåer i skolesystemet. Ved å flette arbeidet sammen på denne måten vil ikke FoU-prosjektet avsluttes etter prosjektperioden, men videreføres gjennom arbeidsformen. Arbeidet med de ulike elementene under overskriften kultur for læring gjennomføres på en måte som ikke er prøvd ut i Norge tidligere. I dette doktorgradsprosjektet vil kandidaten bl.a. bruke samarbeidet Kultur for læring som grunnlag for å forstå og utvikle samordningsrollen. Samfunnets kompleksitet gjør at behovet for samordning er stort, og kandidaten vil se på rollen Fylkesmannen kan ta knyttet til samordning innenfor utdanningssektoren. Kandidaten vil arbeide med sentrale, statlige dokumenter og se hvordan samordningsrollen framstilles innen utdanningspolitikken. Videre vil arbeidet dreie seg om å se på samordningsarbeidet som er igangsatt i fylket, før kandidaten ser på effekten av dette samordningsarbeidet i en kommune. Dette arbeidet skal gi kunnskap og forståelse for hvordan samordningsrollen kan gripes for å oppnå målsettingen fra nasjonale politiske vedtak.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune