Back to search

TRANSPORT-Transport 2025

Hyperloop seminar for industrien, offentlige organisasjoner, universiteter og institutter

Alternative title: Hyperloop seminar for the industry, organisations, universities and institutes

Awarded: NOK 27,662

This project is part of a larger initiative where we wish to establish Hyperloop as a form of transport in Norway and in the Nordic region. This part of the project arranges a Hyperloop seminar in Oslo on September 11th. This is done to ensure that Norway is participating in the Hyperloop race. This is a follow-up of an industry seminar in Oslo and an Hyperloop seminar at the Parliament February 7, 2018. At the two seminars there were more than 100 participants. After these seminars, several companies have shown interest in Hyperloop as a new mode of transport. This seminar will help industry, government agencies and research communities to cooperate with the development of this mode of transport.

Prosjektet går ut på å holde ett seminar i Norge om Hyperloop. Dette gjøres for å sikre at Norge blir med på Hyperloop kappløpet som har startet. Dette er en oppføling av industriseminar og Hyperloop seminar på Stortinget 7 februar 2018. På de to seminarene kom det flere enn 100 deltagere. Ett seminar vil bidra til at industrien, offentlige etater og forskningsmiljøene kan samarbeide godt om utviklingen av denne transportformen.

Funding scheme:

TRANSPORT-Transport 2025