Back to search

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Hva er effekten av offentlig intervensjon i næringsutvikling og innovasjon? Randomiserte kontrollstudier av Innovasjon Norges programmer.

Alternative title: What is the effect of public intervention in business development and innovation? A randomized control trial at Innovation Norway.

Awarded: NOK 1.7 mill.

In this project, we test the impact of Innovation Norway programs using experiments as the methodological approach. The experiment is the first to be implemented on Innovation Norway's programs, and provide new research-based knowledge about the effects of public intervention in business development and innovation. The project outline is based on one of Innovation Norway's programs, but the project can also be expanded to include other or more interventions. Increased knowledge of the effect of interventions will contribute to how Innovation Norway will allocate public funds in the future, to intervention that has a positive effect. In addition to the randomized experiment, we are also doing effect analysis using a quasi-experimental approach. The project is a collaboration between the University of Oslo and Innovation Norway.

Gjennom prosjektet skal vi teste effekten av Innovasjon Norges programmer ved bruk av en randomisert kontroll studie (RCT). Dette eksperimentet vil være det første av sitt slag i Norge, og bidra med ny forskningsbasert kunnskap om effekter av offentlige intervensjoner i næringsutvikling og innovasjon. Prosjektskissen er basert på studier av to av Innovasjon Norges programmer, men prosjektet kan også utvides til å inkludere andre eller flere programmer. Økt kunnskap om hvilke intervensjoner som fungerer vil bidra til at Innovasjon Norge i fremtiden kan allokere offentlige midler/bevilgninger til inngrep som synes å ha en positiv effekt. Forskningsprosjektet er designet for å løpe sammen med det eksisterende programkonseptet med minimal inngrep eller innvirkning på den daglige driften av Innovasjon Norge. For å måle resultatene, vil vi bruke to hovedkilder til data; spørreundersøkelser og bedriftenes økonomiske resultater. Alle deltakere må svare på en baseline undersøkelse før de starter med intervensjonen, og vil deretter følges opp med jevne mellomrom. Undersøkelsene vil følge utviklingen av prosjektet, inkludert kartlegging av vendepunkter og sideprosjekter, som er eksempler på indikatorer for suksess i prosjektene. I tillegg til undersøkelsesresultatene vil det bli samlet inn økonomiske data. Disse dataene inkluderer blant annet omsetning, ansatte, lønn, inntekt, gjeld og kapital. De økonomiske dataene er vanligvis tilgjengelige omtrent 11 måneder etter utgangen av inneværende regnskapsår. Prosjektet har også tilgang til historiske økonomidata for bedriftene som deltar i eksperimentet. Den første artikkelen som skal publiseres er en studieprotokoll som beskriver eksperimentdesignet og prosjektet i detalj. I studieprotokollen beskrives planen for hele prosjektet og alle hypoteser som skal testes i prosjektperioden. Denne protokollen vil fungere som metodisk referansepunkt for alle fremtidige artikler.

Funding scheme:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune