Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Forskeropphold ved University of California Los Angeles (UCLA) for å tilrettelegge for samarbeid mellom UCLA og Universitet i Sørøst Norge.

Awarded: NOK 39,961

Universitetet i Sørøst-Norge ble i mai 2018 akkreditert universitetsstatus. Universitetet har i sin stategiske plan uttrykt et ønske om å styrke sitt internasjonale samarbeid. Det første av totalt to hovedmål for dette prosjektet er derfor å etablere et forskningssamarbeid mellom University of California Los Angeles (UCLA) og USN. UCLA er et internasjonalt anerkjent universitet, og tiltrekker seg forskere og aktører fra næringslivet både nasjonalt og internasjonalt. Videre har fakultetet TNM ved USN et av sine hovedsatsingsområder innen maskinlæring og automatisering. Kompetanseløft innen maskinlæring er derfor det andre hovedmålet for dette prosjektet. UCLA har våren 2019 satt opp maskinlæring som et tematisk forskningsområde med et program som går over 2 måneder. Programmet består av totalt 5 workshoper og omfavner interessenter både fra akedemia og næringslivet. Fakultetet TNM ved USN har et etablert forskingsmiljø, med forankring i lokalt næringsliv. I flere av de sentrale forskingsaktivitetene vi nå er involvert i, er vår antagelse at Maskin Læring vil være en egnet løsningsstrategi. Det vil derfor fra fakultetes side være av stor interesse at forskere tilegner seg økt kompetanse innen Maskin Læring. Gjennom et samarbeid med maskinlæringsmiljøet ved UCLA vil vi tilegne oss kunnskap for oppgaver vi ikke klarer å løse lokalt i dag. Ved endt prosjektperiode følger viderføring av kompetansen via fakultetets master og PhD programmer. En konkret problemstilling vi ønsker å løse med maskinlæring er mønstergjenkjenning og klassifikasjon av vegetasjontyper fra store mengder preprosseserte satelittbilder i kombinasjon med gjennomført feltarbeid. Datagrunnlag for å starte forskningen er allerede tilgjengelig og skal gjennom det planlagte forskninngsamarbeidet resultere i en publikasjon.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen