Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Profilering av Maritime CleanTech, sterkere relasjoner med tyske partnere innenfor teknologi og økt kunnskap om H2020

Awarded: NOK 6,495

Project Manager:

Project Number:

293272

Project Period:

2018 - 2018

Funding received from:

Location:

Ved å delta på arrangementet ønsker NCE Maritime CleanTech å finne partnere og konsortia (både for klyngen og klyngebedriftene) blant de attraktive tyske partnere som er ganske avanserte på de teknologiområder som er av høy interesse for oss. Dette gjelder for eksempel smarte energisystemer, nye energilagringssystemer (batterier, Hydrogen) og fornybar energi. Vi ønsker å finne muligheter til samarbeid innenfor innovasjon og forskning på energi, klima og miljø. Samfunnsutfordringene som skal være i fokus for møtet er svart relevante for Maritime CleanTech: Secure, Clean and Efficient Energy og Climate, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials. Vi skal også utvide nettverk, skape nye kontakter, få vite hva de tyske industriaktørene hoder på med, få informasjon om finansierings muligheter: fra H2020, RCN og BayFOR, møte med eksperter/evaluatorer, bruke muligheten til å holde pitch/flash-presentasjion av Maritime CleanTech, vår ekspertise (som klynge og enkelte bedrifter) og våre prosjektideer. Vårt fokus er smarte, effektive og grønne løsninger innen energisektoren og sjøtransport. Dette inkluderer utvikling og implementering av ny batteriteknologi; gjenvinning av batterier, skrog (aluminium, kompositt: karbonfiber, glassfiber); Hydrogenproduksjon, lagring og distribusjon, samt bruk som drivstoff i maritime applikasjoner; økende integrering av fornybare energikilder i grid; utvikling og implementering av smarte energisystemer og løsninger relatert til energieffektivitet; energisystemer for fartøy (store energibehov). Det er derfor nettopp dette arrangementet er veldig relevant for oss.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020