Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Field test AquaField

Awarded: NOK 20,000

Project Manager:

Project Number:

294342

Project Period:

2018 - 2019

Funding received from:

Location:

Hammertech AS har opprettet samarbeid med et amerikansk operatørselskap innen olje og gass for felttest av AquaField produktet som bygger på Hammertech AS sin patenterte teknologi. AquaField produktet settes inn i brønnstrømmen på en plattform i USA. Produktet skal måle vannfraksjonen i gjennomstrømningen av hydrokarboner og vann. Operatørselskapet vil verifisere målenøyaktigheten mot sin egen referansemåling. Etter vellykket test har operatørselskapet indikert at de ønsker å benytte AquaField produktet i sine anlegg for produksjon av olje og gass.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen