Back to search

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene

West Out and Beyond: a womens network program for research, development and innovation, where industry, academia and clusters collaborate.

Alternative title: VEST UT OG FRAM: Kvinnenettverksprogram for forskning, utvikling og innovasjon, med samarbeid mellom bedrifter, forskningsmiljø og klynger.

Awarded: NOK 0.80 mill.

West Out and Beyond is a project that takes as its starting point the creation of a network of women from industry and research institutions from the west coast of Norway. The project?s aim is to stimulate to an increase in the number of industrial research projects with female project leaders. The project will be based on seminars, industry visits, sharing of information and an international study trip. The background for the project is that the Research Council of Norway?s program FORREGION has as its aim to ?increase value creation, competitiveness and adaptability throughout the country?. The program has as its target that at least 40% of the funding should be awarded women, but this target has proved hard to reach. Gendered differences in education and employment is still one of the explaining factors that is being highlighted in the literature, as fewer women than men are being educated and employed within fields that have a higher degree of entrepreneurship. Another issue is the lack of role models, which can have an effect on the number of female entrepreneurs. The largest value creation on the west coast of Norway happens within the traditionally male dominated industries related to non-renewable energy, maritime and marine sector. The enterprises from these sectors also see the possibility for new areas of growth within renewable energy. We therefore wish to concentrate our efforts to strengthen female participation in research projects within energy, maritime and marine sector. One of the challenges for research driven innovation is to achieve a good collaboration between enterprises and academia. The project seeks to strengthen such a collaboration by creating a cluster consisting of women from academia, PhD-students included, and women from the industry sector, involving also relevant industry clusters. In this way, we wish to get research into practice and get the current practice as a foundation for research.

Ved hjelp av Vest Ut og Fram har flere bedrifter fått kjennskap til og FoUoI-metodikk og ressurser som for eksempel design thinking og prosjektkanvas. Kvinnene som deltok har fått et nettverk som kan være avgjørende når det gjelder å få på plass forsknings- eller innovasjonsprosjekt. Prosjektet har skapt en møteplass med klart fokus på grønn omstilling, digitalisering og med muligheter for prosjektidémyldring og sparring. Betydningen av nettverksbygging har også vært understøttet av et frokostmøte ledet av Innovasjon Norge og VIS Innovasjon. Etter studieturen til Island ble en av bedriftene invitert inn i en H2020-søknad. Betydningen av nettverk, både nasjonalt og internasjonalt, er ofte avgjørende for å øke mulighetene for forskning- og innovasjonsprosjekt, og ringvirkningene av Vest Ut og Fram vil være betydningsfulle lenge etter avslutningen av prosjektet.

Prosjektet skal sette sammen minst 20 utvalgte kvinner fra bedrifter og akademia med mål om flere og større FoUoI (Forskning og Utvikling og Innovasjon)-prosjekt til Vestlandet med kvinnelige prosjektledere. Programmet vil gi en innføring i nasjonale satsninger innenfor forskning og utvikling, utfordre deltagerne fra bedrifter til å tenke strategisk og identifisere problemstillinger som kan løses ved hjelp av FoUoI, utfordre forskere til å se på innovasjonsmuligheter i forskningen sin og utfordre alle til å ta flere sjanser, sammen. For å øke forskningsbasert innovasjon i norsk næringsliv kreves tettere samarbeid mellom bedrifter og akademia, og det er her nettverksprogrammet, gjennom sin oppbygging, vil ha sin styrke. For å lykkes må programmet samle personer som er åpne for innspill, som er villige til og ser nytten av å dele av egen erfaring, og som er interesserte i å bygge et stort nettverk. Siden personene kommer fra forskjellige bakgrunner er det viktig at temaene som velges er samlende, og med bakgrunn i Vestlandets største økonomiske drivkrefter vil dette være hav- og energinæringen. For å kunne nå mål om flere og større FoUoI-prosjekt vil samlingene fra første stund ha fokus på verdiskaping og muligheter for innovasjon i næringslivet, med tett samarbeid med klyngenettverkene NCE Seafood Innovation Cluster og GCE subsea. Hvis prosjektet lykkes vil ringvirkningene være merkbare over flere år, og bakgrunnskonseptet og erfaringene vil kunne brukes innenfor andre satsningsområder.

Funding scheme:

FORREGION-Forskningsbasert innovasjon i regionene