Back to search

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

NORDFORSK samarbeid - Bidrag til Joint Nordic-UK Research Programme on Integration and Migration

Awarded: NOK 15.0 mill.

Funding scheme:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon