Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Etablering internasjonalt samarbeid

Awarded: NOK 20,187

Project Number:

295566

Project Period:

2018 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Subject Fields:

Vi har som mål å delta på 2 konferanser / messer i Kina med stand hvor vi vil vise frem våre produkter og kvalifikasjoner. På disse konferansene vil vi også etterstrebe å holde muntlige innlegg samt delta i brookerage arrangementer. Nettverksbygging med henblikk på samarbeid vil være i fokus, fremst mot industri. Det er ikke sikkert at vi vil gjennomføre alle disse aktivitetene.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen