Back to search

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Sosiologforeningens Vinterseminar 2019: Klasse og ulikhet

Awarded: NOK 0.13 mill.

Project Manager:

Project Number:

295611

Project Period:

2019 - 2019

Location:

Subject Fields:

Temaet for seminaret er «Klasse og ulikhet». Målsetningen for seminaret er å problematisere hvordan klasse og ulikhet utspiller seg på forskjellige samfunnsområder som helse, utdanning og arbeid, og hvordan ulikhet fordeler seg geografisk. Ved seminaret vil vi diskutere hva som særpreger nåtidens klasse og ulikhet, og hva norsk sosiologi kan bidra med overfor en hurtig økende ulikhet. Klasse og ulikhet har alltid vært sentrale temaer innenfor sosiologisk forskning, og har en lang historie som forskningsområde for sosiologer. Vi har invitert fremstående sosiologer fra forskningsinstitusjoner i Norge og USA til å innlede, og inviterer forskere og studenter til deltagelse. På seminarets første dag er temaene ulikhet innen helse og hvordan ulikhet fordeler seg geografisk. Men først åpner dagen med et plenumsforedrag som sammenfatter teorier og forskning rundt klasse og ulikhet i Norge med et historisk perspektiv, slik at seminardeltagerne får historisk kontekst og oppdatert kunnskap. Deretter presenteres ny forskning fra sentrale forskere i to parallelle sesjoner, der to forskere med tematisk overlapp får mulighet til å presentere sine bidrag til feltet, og diskutere overlapp/motsetninger i forskningen. På dag to av seminaret har programmet temaene arbeid og utdanning. Dagen starter med et plenumsforedrag fra den anerkjente ulikhetsforskeren Shamus Khan fra Columbia University. Programmet avsluttes med en paneldebatt. Det er som alltid en ambisjon med seminaret å koble de ulike foredragene til hverandre gjennom en mer overordnet refleksjon. På seminaret skal Norsk sosiologforenings hederspris deles ut, og beste sosiologiske artikkel i nasjonale og internasjonale tidsskrift i 2018 vil kåres. Seminarets kanskje viktigste funksjon er likevel nettverkene som møtes og presenterer sin forskning i tematisk inndelte gruppesesjoner, der gruppelederne har dannet viktige nettverk på tvers av institusjonstilhørighet.

Activity:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam