Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: Deltakelse i Mission Innovation Challenge 6: Clean Energy Materials Innovation Challenge

Awarded: NOK 0.20 mill.

In 2017, project manager Ole Martin Løvvik was appointed as one of three experts from the EU in connection with the preparation of the first report on Mission Innovation Challenge 6 (MIC6), Clean Energy Materials Innovation Challenge. He participated in the first workshop for experts in Mexico City in September 2017, which led to a comprehensive report with recommendations on the way forward. Financial support was applied for from the Research Council to follow up MIC6 through meetings, conversations and discussions in this network.

Se Resultatrapporten.

Prosjektleder Ole Martin Løvvik ble utpekt som en av tre eksperter fra EU i forbindelse med utarbeidelsen av den første rapporten om MI C6. Han deltok i den første workshopen for eksperter i Mexico city i september 2017, og har senere vært involvert i samtaler og diskusjoner i dette nettverket. Dette prosjektet skal finansiere fremtidig deltakelse i forskjellige fora knyttet til MI. Hovedaktiviteter blir å delta i workshoper og møter som arrangeres av MI eller med relevans for MI. Dessuten blir en viktig oppgave å utforme dokumenter for å dokumentere eller styrke arbeidet i MI C6. Kontakt med Norges forskningsråd og europeiske finansiører vil også være en del av oppgavene.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi