Back to search

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

Norsk mulighetsstudie - IHO S-100 Porteføljen

Alternative title: Norwegian feasibility study - IHO S100 portfolio

Awarded: NOK 4.3 mill.

Tomorrow's maritime operations will have completely new requirements for information in order to improve situational understanding, drive autonomously and cost-effectively all without compromising safety and the environment. The project researches the values, uses and business opportunities that lie in combining data types, based on the new S-100 standards, for formats that are currently under development by the International Hydrographic Organization (IHO). The standards the project group are focusing their research on are: 1. Electronic Navigational Chart (S-101) 2. Bathymetric Surface (S-102) 3. Water Level Information for Surface Navigation (S-104) 4. Surface Currents (S-111) 5. Under Keel Clearance Management (S-129) In 2021, working closely with the Port of Kristiansand and the Port of Stavanger, the project highlighted the value of new data products. The Port of Kristiansand wanted to get updated insight into three previous voyages and what margins they operated under, based on visualisation with new data for the specific areas. The simulation of the three voyages was done using the S-100 demonstrator, new bathymetry data from the Norwegian Mapping Authority, historical AIS tracks from the Norwegian Coastal Administration and the assumed water level at the times of call. The Port of Stavanger wanted, through simulation with the S-100 Demonstrator and new data products, to be able to document and show the challenges in the entrance and the port area. The resulting documentation will be used to visualize the problem areas for decision makers and as input to the Norwegian National Transport Plan. The simulation was carried out in a joint meeting with stakeholders using a model from Royal Caribbean Cruises' "Harmony of the Seas", as well as a model of a planned new quay, were visualized. Proposed areas for excavations were also visualized, allowing the information compiled to provide a clearer picture of how small the margins are currently. The simulations with the Port of Kristiansand and Stavanger provided everyone with new and valuable insight, full results of the tests can be found on the project's website https://S-100.no. Two further operational tests were carried out with the world's largest ship, "Pioneering Spirit", in connection with planned operations in shallow waters in Kristiansand and Stavanger. The final planned operational test for 2021 will include all five standards. This is scheduled to take place in Tjeldsundet in December 2021 together with the Norwegian Coastal Administration, OMC International and the shipping company Terntank. The purpose of the test is to show that, with access to new data products, one can plan and implement a time and cost-saving operation to Harstad via Tjeldsundet, given the correct conditions OMC International has developed support for downloading data directly from the API at ECC / PRIMAR enabling them to retrieve S-100 data (S-111) from the PRIMAR service, then using this for further production of new S-100 data (S-129). In 2021, Kongsberg Digital further developed and implemented new functionality in the S-100 Demonstrator to visualize and display the new data product and support downloading of data directly via API from a central source at ECC / PRIMAR.

International Hydrographic Organization (IHO) vil, gjennom sin universelle hydrografiske data modell, de neste årene tilgjengeliggjøre flere nye maritime produktstandarder i S-100 porteføljen. De nye standardene blir grunnlaget for nye og forbedrede produkter med en felles plattform. Sammenstilt kan de gi muligheter for å skape gode brukertjenester og forbedret informasjon til maritim næring (f.eks. havnæringen, havner, autonomi, navigasjon og planlegging) og nye forretningsområder for systemleverandører og andre i verdikjeden. Prosjektet vil forske på muligheten for å tilby verdifull informasjon til sluttbrukermarkedet basert på ulike kombinasjoner av disse nye standardene. Nøkkelen ligger i å kunne tilgjengeliggjøre og presentere dette slik at det gir verdier for flere. Prosjektet vil gjenbruke og videreutvikle en demonstrator som er et resultat av et tidligere NFR-støttede forskningsprosjekt ( “S-102 Demonstrator”). I prosjektperioden vil det i første omgang teste ut, sammen med en utvalgt referansegruppe, hvilke sammenstillinger som gir mest verdi og hvordan disse best kan fremstilles, hvilken brukerfunksjonalitet som blir nødvendig i samsvar med nye datakilder, og hvordan slike data best kan distribueres. Resultatet av dette tas så med inn i videre produktutvikling og tilrettelegging for distribusjonstjenester av de nye datatypene. En av de største utfordringene i prosjektet er knyttet til at standardene ikke er ferdigstilte, og det ikke er enkel tilgang til testdata i Norge. Dette vil håndteres gjennom internasjonalt samarbeid med andre etablerte prosjekt og sjøkartverk hvor tilgangen til data og kilder er større. ECC er involvert i flere IHO’s standardiseringsgrupper og vil kunne påvirke, i en tidlig fase, de endelige versjonene av standardene basert på funn og innspill fra produsenter av data og sluttbrukere. Dette vil igjen kunne føre til at standardene er tilpasset produsenter, systemleverandører og brukerbehov i mye høyere grad.

Funding scheme:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2