Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: EERA JP Smart Grids: ledelse av sub-program "Flexible Transmission Network"

Awarded: NOK 0.37 mill.

The main purpose of the "EERA Joint Program on Smart Grids" is to achieve better collaboration with national research institutes, and to coordinate European and national research activities with a medium to long-term horizon. As leader of Sub-Program 5 "Flexible Transmission Netwrok" SINTEF Energi works with: (i) Promotion of topics that are significant for Norwegian interests and coordination of the Norwegian and European research programs. (ii) Participation in the management of the EERA Joint Program Smart Grids (iii) Establishment of international research networks (iv) Increased collaboration with the European research community in the Smart Grids area

Som leder av SP5 "Flexible Transmission Networks" deltar SINTEF Energi AS i JP Smart Grids Steering Committee, som er ansvarlig for teknisk forvaltning av hele programmet. SINTEF Energi AS benytter EERA JP SG som en mulighet til å gi direkte innspill til andre sentrale Europeiske aktører via: (i) Deltakelse i ETIP-SNET WG5 og i 2019-2021 og involvering i utvikling og drøfting av "ETIP-SNET Roadmap 2020-2030" (ii) Organisering av utarbeidelse av felles svar på vegne av EERA JP Smart Grids til ENTSO-Es RDI Roadmap 2020-2030 (i 2020) og RDI Implementation Report 2021-2025 (i 2021) SINTEF Energi presenterte resultater fra nasjonale FoU prosjekter sammen med partnere fra EERA JP SG, blant annet: resultater fra KPN prosjekt FuChar og ModFlex ble presentert i et felles paper fra EERA JP SG. Som leder av SP5 deltok SINTEF Energi i forberedelse av flere faglige workshop og webinarer. EERA JP SG sine workshoper resulterte i etablering av flere EU prosjekter under H2020 program.

SINTEFs planlagte omfang av arbeidet inneholder (i) Ledelse og koordinering av SP5 "Flexible Transmission Network" (Oddbjørn Gjerde) (ii) Deltakelse i ledelsen og forvaltningen av EERA JP SG, inkludert deltakelse i Styringskomite for EERA JP SG (Knut Samdal) (iii) Formidling av informasjon om pågående arbeid EERA JP Smart Grids (Andrei Morch) De ovennevnte aktivitetene vil også innebære samarbeid med flere norske FoU- enheter, nemlig SINTEF-gruppen og NTNU.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi