Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

DELTAKELSE OG KVALITET - UTVIKLING AV METODE FOR Å STYRKE KVALITETEN I KOMMUNALE TJENESTER FOR BARN OG UNGE MED FUNKSJONSNEDSETTELSER.

Alternative title: PARTICIPATION AND QUALITY - DEVELOPING A METHOD FOR STRENGTENING THE QUALITY OF MUNICIPAL SERVICES FOR CHILDREN AND YOUTH WITH DISABILITIES

Awarded: NOK 6.1 mill.

An extended project group including all participating municipalities was established early in the project. The project has been well anchored at managerial level in the four participating municipalities through a formal contract. By end of October 2021, a number of consultative meetings (physical and digital) with the municipalities have been conducted, including also SWOT analyses. Focus group discussion with parents, service providers and children/youth have been carried out in all four municipalities. Data from three municipalities have been analysed and fed back to the municipalities. The last municipality will get feedback early 2022. Two scientific papers utlising results from the FGDs were submitted in October 2021. All preparations, including design, pilot testing and all necessary permissions, have been carried out for implementation of a survey among children/youth/young adults early February 2022. At the same time, the project is in the initial phase of the final part of the project (service design) and has carried out a workshop in one municipality to discuss consequences of results from the FGDs.

-

Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser har i sitt mandat forpliktet seg til å arbeide for å etablere et kvalitetsmålingssystem. I forarbeidet til prosjektet engasjerte vi mange organisasjoner; kommuner, brukerorganisasjoner og ulike kompetansemiljø. Disse var involvert i arbeidet med å utvikle struktur og innhold i et fremtidig nasjonalt kvalitetsmålingssystem for nevnte målgruppe. Spesialisthelsetjenesten har en rekke kvalitetsregistre. De aller fleste av disse er knyttet til en diagnosegruppe. Vi er kommet frem til at det ikke vil være mulig å bygge et kvalitetsregister i tradisjonell form, fordi vi i vår målgruppe har brukere som er hjemmehørende i de fleste av de diagnosegruppene det er bygd kvalitetsregistre rundt. Vi trenger, i tillegg til å innhente data fra de eksiterende diagnoserelaterte registrene, et kvalitetsmålingssytem som kan innhente kvalitative data om barn og unge med funksjonsnedsettelser sin funksjon i hverdagen, med spesiell vekt på data som beskriver deres sosiale deltakelse sammen med andre i de ulike sammfunnssettingene de inngår i. Vi ser på deltakelse som en menneskelig handling som foregår under konkrete betingelser sammen med andre i sosial praksis i forhold til en felles sak (Kissow & Klasson 2018) Vi vil kartlegge betingelsene som de sosiale og fysiske omgivelsene gir vår målgruppe i en kombinasjon med de forutsetningene som individet har. Skal vi kunne utvikle, teste og evaluere et kvalitetsmålingssystem bygd på målgruppens hjemmeliv, menneskelige og personlige relasjoner, sentrale livsområder (utdanning, arbeid og økonomi) samt samfunnsdeltakelse og sosialt liv (Witsø 2014), har vi valgt å gjøre det sammen med brukerne og kommunene. I 2018 etablerte vi Mønsterkommunenettverk med fire kommuner. I et samarbeid mellom disse, Kompetansetjenesten og SINTEF, vil vi gjennomføre et fireårig prosjekt som skal gi oss et kvalitetsmålingssystem som kan tas i bruk av resten av landets kommuner.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

No publications found

No publications found

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester