Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12-MI: NCCS og Mission Innovation

Awarded: NOK 99,999

-

-

CCUS er en av få teknologier som kan bidra med signifikante CO2-reduksjoner i vår fossile brenselbaserte økonomi, særlig i karbonintensive industrier som for eksempel cement-, jern- og stålproduksjon. Operative CCUS-prosjekter gir viktig innsikt i tekniske muligheter, policy- og finansieringsmekanismer, og utvikling av rammeverk som kan føre til vellykket implementeringen av CCUS. Målet med Carbon Capture Innovation Challenge er todelt: for det første å identifisere og prioritere gjennombruddsteknologier; og for det andre å anbefale forsknings-, utviklings- og demonstrasjonveier og samarbeidsmekanismer. CCUS RD&D-porteføljer har vokst, internasjonalt samarbeid er utvidet, nye industrielle CCUS-prosjekter settes i drift, og verdens første store prosjekt i kraftbransjen er satt i drift. Ytterligere satsinger må rettes mot forskning og utvikling for å kunne anvende nye CO2-fangstteknologier som er rettet mot reduksjon i kostnader og tilrettelegging for mer effektiv implementering. Grunnleggende forskning bør rettes mot områder som kan føre til større fremskritt, ikke bare inkrementelle forbedringer i gasseparasjon og geologisk lagring av CO2. Innsatsen gjennom Mission Innovation bør identifisere hva som kan gjøres annerledes for å aksellerere implementeringen av CCUS. Teknologier må utvikles og testes i samarbeidsfora, bygge på tidligere erfaringer og forbedre dagens tiltak for å redusere kostnadene ytterligere. Nye tilnærminger til samarbeid langs hele F&U-kjeden må også vurderes for å evaluere hastigheten i utvikling av prototype-teknologier. Som det største nasjonale forskningsprogrammet for CCS i Norge, vil NCCS ta den norske forskningsrollerollen i CCUS Mission Innovation Challenge. Forskere fra Norge vil delta i arbeidsgrupper, workshops eller andre konkrete initiativ i CCUS Innovation Challenge i tett samarbeid med Forsksingsrådet.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi