Back to search

BIONÆR-Bionæringsprogram

ARKTISK LYS og varme i nordnorske grøntproduksjoner

Alternative title: ARCTIC LIGHT conditions and temperature in Northern Norwegian crops

Awarded: NOK 2.6 mill.

The world's northernmost commercial production of potato, vegetables and berries i located above the Arctic Circle in Troms and Finnmark county in Norway. Sowing in spring occurs here under snow clad mountains, and harvest in autumn is done under snowy mountains again. The unique light and temperature of the Arctic affects all plant growth in the far north. Due to Midnight sun and the warm Norwegian Ocean Current it is still possible to harvest crops here. In a short and hectic growth season, extra effort is required to produce potato, vegetables and berries before autumn frosts. New climate-improving methods have been introduced in recent years. Such as, non-vowen fiber cover or plast tunnel covering the plants. These measures enable the plants to better utilize the exceptionally good light conditions of midnight sun in spring, when the temperature normally is too low for plant growth. This leads to high growth rates, and sometimes growth related injuries. Swede root bulbs may crack, and stem growth may be too long in both potato and strawberry. Resulting in lodging or stem fractures. Fractures in strawberry also impairs the taste of the normally very sweet northern Norwegian berries. Crop losses due these type of injuries, reduces the income for northern growers/farmers. In addition, we know that fiber cover filters away about 1/3 of the sun light for photosynthesis. This may not be a limiting factor under midnight sun, although there may be exceptions to this in late summer. The project ARCTIC LIGHT therefore sought to better understand how plants respond to the interaction between Arctic light conditions and temperature. ARCTIC LIGHT also want to see how fertilize management together with new climate enhancing practices: of fibre cover or plastic tunnels, can contribute to less crop injuries at the higher growth rates. The project ARCTIC LIGHT, also wanted to develop new growth models, which accounts for also the amount of solar radiation together with temperature (heliothermal models). This in order to provide a tool for managing fertilizer amount and times of application of fertilizer. The partners in the project have in collaboration with selected producers performed field trials in over three growth seasons in 2020-2033. These have resulted in new fertilization guidelines for the cultivars Mandel and Gulløye using non-woven fiber cover. The problem with long weak stems in potato grown under cover is due to elevated temperatures, and the problem may be reduced by earlier removal of cover at defined plant height. Results from field trials with Swede vegetables indicated that the problem of clefts in root may be connected with reduced boron uptake in conjunction with high humidity under the non-woven fiber cover and excess rainfall. The problem with long floral stems breaking under the weight of developed strawberries, is due to a combination of low temperatures in the north and high contents of far-red light in the photoperiod. The recommended solution for this is wider supporting bands along the rows, and choice of more robust cultivars in Northern Norway. The growth response to temperature and light conditions have also been mapped in climate regulated growth chambers of the phytototron at NIBIO Tromsø. Results from these experiments have been used to develop novel light- and temperature-based growth models for Swede root and potato. In the model, a key element is the distinction between vegetative development with higher temperature optimums than the subsequent root/tuber developmental phase in autumn. This has practical implications for when the non-woven fiber cover should be removed in late summer/early autumn. In strawberry, temperature is the most important factor for berry development, and the light conditions are only important during the last stages of berry maturation. The choice of suitable cultivar for the short northern season is of great importance, together with optimal watering/fertilization in order to initiate berry development as early as possible with maturation in progress before lower temperatures and decreasing daylengths in Autumn. The string of results in the project has been presented throughout the project-period to growers for all cultivars at 'markdager'(field tours) through the season and seminars/meetings for growers.

Aktørene i grøntnæringen opererer i et sterkt konkurransepreget marked. Dyrkerne og pakkeri/foredlingsbedriftene i nord jobber i en marginal bransje, der små økninger i avling, reduksjon i svinn og bedret kvalitet gir mer igjen på bunnlinja hos alle involverte i tillegg til at dette vil ha positive klimaeffekter. Ved ARKTISK LYS har Tromspotet, NIBIO og NLR i samarbeid utviklet gjødslingsnormer og modeller, som vil være direkte anvendbar for dyrkere og gi en større verdiskapning hos i grøntsektoren i Nord-Norge. For potetproduksjon vil innovasjonen sikre plantens næringsbehov for større og tidligere avling for å minimere virkningen av år med tidlig høstfrost. For jordbærproduksjon vil en oppnå bedre tilpasset gjødsling og dermed øke avling og redusert svinn. For kålrotproduksjon vil bedre forståelse av næringsbehov i Nord-Norge, gi mindre vekstskader og høyere salgbar avling. ARKTISK LYS vil dermed bidra til oppnåelse av produsentenes og Tromspotets målsetning om minimum 10% (og opptil 30%) avlingsøkning innen potet, kålrot og jordbær. Denne målsetningen må sees i lys av at arktisk grøntproduksjon er sterkt påvirket av klima, og at avling er en sum av en rekke faktorer som påvirkere hverandre.

Grøntsektoren i Nord-Norge opplever en oppsving i interesse og produksjon. Tromspotet AS har etablert seg som en ledende bedrift for omsetting av potet, kålrot og Målselvnepe. Når myndighetene åpnet opp for import av produksjonsklare jordbærplanter i 2015 gav dette nye muligheter også for bærproduksjon i den nordlige landsdelen. Dyrkning i av planter i nord med lave temperaturer og unike lysforhold kan gi en rekke positive produktkvaliteter. Med en vekstsesong som temperaturvis er i marginal ende for fullmodne produkter, er klimaforbedrende tiltak (lysgroing, fiberduk og plasttuneller) helt nødvendig for en stabil produksjon. Disse tiltakene i kombinasjon med de arktiske lysforhold med 24 t daglengde og fotosyntese ¾ av døgnet, gir en høyintensiv vekst i den korte sesongen. Per i dag erfarer flere produsenter at det oppstår utfordringer. Tidligere etablerte standarder for normgjødsling (uten klimaforbedring) i Nord-Norge gir dermed ikke fullt utnyttet avlingspotensiale i dagens produksjoner, og redusert konkurransekraft for nordnorsk grøntproduksjoner. ARKTISKLYS søker derfor å utvikle nye gjødselnormer og agrometeorologiske modeller som er spesielt tilpasset grøntproduksjoner under de unike lysforholdene nord for Polarsirkelen.

Publications from Cristin

No publications found

No publications found

Funding scheme:

BIONÆR-Bionæringsprogram