Back to search

ENERGIX-Stort program energi

SET 12: Solar Neighborhood Planning’ - Forprosjekt

Awarded: NOK 0.11 mill.

In order to achive a low carbon energy society the buildings need to be more energy-efficient and the use of renewable energy sources (RES) needs to be in focus. An increased use of solar energy is one of the important development paths, where the urban fabric needs to utilize passive solar gains and daylight to reduce the energy use in buildings, as well as to improve the inhabitants? comfort in indoor and outdoor areas. In addition, active solar energy systems integrated in the urban context contribute to the production of renewable energy as heat and electricity. All these strategies help cities and citizens in reaching sustainable developments. Solar neighborhoods are increasingly important to achieve net zero energy districts and low carbon cities, where a neighborhood is defined as a group of buildings/district/precinct. It is a spatially defined, specific geographic area, often including different types of buildings and functions, open space and infrastructure. Smart use of building surfaces as well as of open public areas/surfaces within neighborhoods is an important challenge, which may rise conflicts between competing uses of solar energy (e.g. daylight versus energy production) but also conflicts in using other solutions such as green façades/roofs. In addition, synergies are important to identify, for instance, different building functions within the neighborhood with different energy load profiles. The focus of the Task will be on solar energy aspects, but also solar issues related to environment, economy and inhabitants comfort and health will be dealt with.

Prosjektet har til nå oppnådd en vellykket oppstart av task 63 under IEA-SHC sitt program. Potensielle virkninger og effekter fremover: - bidra til at lokal solenergi og dagslys blir ivaretatt tidlig i utviklingen av nye utbyggingsprosjekter, som bydeler, forsteder og andre tettbebygde områder - økt kunnskap om løsninger for bedre utnyttelse av solenergi i det bygde miljø. Gjelder både solcelleteknologier og solvarmesystemer - økt kunnskap om løsninger for bedre utnyttelse av dagslys i det bygde miljø. - økt kunnskap om utforming av bygninger og landskap med hensyn til utnyttelse av solenergi og dagslys-tilgang - bidra til at aktørene i byggebransjen aktivt deltar i utviklingen gjennom deltagelse i case-studier - sikre at solenergi og dagslys blir ivaretatt i fremtidige reguleringsplaner, forskrifter og veiledere

Vi ønsker å delta for å opprette IEA Task angående områdeplanlegging for sol og dagslys i det bygde miljø. Dette forprosjektet vil omfatte å delta i planleggingsmøter sammen med øvrige nasjonale og internasjonale deltakere. I samarbeid med dem vil vi definere og utdype innhold i det fremtidige prosjektet. Resultatet av prosjektet vil være en prosjektbeskrivelse både ovenfor IEA og for nasjonal videreføring av prosjektet for Erichsen & Horgen i samarbeid med øvrige nasjonale deltakere.

Funding scheme:

ENERGIX-Stort program energi