Back to search

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Fra nanoteknologi til bedre glid

Alternative title: From Nanotechnology to better glide

Awarded: NOK 10.0 mill.

Project Number:

296540

Project Period:

2019 - 2022

Organisation:

Location:

Skiing, especially cross-country skiing, is regarded as Norway's national sport and is deeply ingrained in the country's identity. Athletes often comment on the quality of their skis after races, indicating the level of friction between skis and snow. A good glide is crucial for success and is achieved through the ski's construction, the texture of the ski sole, and the lubrication product used (glider). Some lubricants contain fluorine-based substances that can be harmful to health and the environment if inhaled or not easily decomposed. Similar substances are found in water-repellent sprays and firefighting foam. Due to the focus on fluorine in ski lubrication, new EU regulations have banned certain fluorine compounds. Replacing these products with alternative, fluorine-free solutions will be easier with the help of companies like Nano2Glide. Nano2Glide has developed new ski soles, fluorine-free lubricants, and structuring tools. The new ski sole developed by Nano2Glide is not only free of fluorine but also designed to work well with fluorine-free lubricants. The sole maintains its good sliding properties even after the lubricant has worn off, ensuring consistent performance over time. The transparent sole with a green background marks the company's commitment to being environmentally conscious. This sole is now featured in the Redline LTD series. The project has produced a new grooving tool for ski structuring, now in production and available for purchase. The tool provides greater control over the texture it creates. The project has made significant progress in finding alternatives to fluorine in ski lubrication. This includes promising results from further development of a previous NFR project's lubrication concept and exploring the potential and limitations of using silicone oils. In the snow laboratory at NTNU, the project has made significant progress in measuring ski-snow friction under controlled conditions. The snow machine creates artificial snow, allowing for friction measurements at 15 km/h with a coefficient of friction accuracy better than ±0.001 (95% confidence interval). This reduces dependence on field testing and its limited season, and the setup is now used for testing new products, contributing to ongoing innovation in the industry. The project has also created a laser alternative for structuring ski soles. Although the Nano2Glide project has ended, the development and commercialization of this technique continue.

Nano2Glide har oppnådd at bedriftspartnere har styrket sin konkurransekraft gjennom kunnskapen som har blitt generert i prosjektet. Prosjektpartnere har fått et større nettverk med NTNU og SINTEF og nye prosjekter er allerede initiert. Fluorforbudet av FIS har blitt utsatt flere ganger fordi teknologien til å avdekke juks med fluorinnholdige produkter er fremdeles ikke helt ferdig utviklet. Denne problemstillingen var ikke i mandatet til Nano2glide, men prosjektet har satt fokus på utviklingen av gode fluorfrie alternativer. At flere produkter nå er kommersielt tilgjengelig som er fluorfri og som har god ytelse er et direkte resultat av prosjektet.

Skisport er svært viktig for Norge, og nordmenn identifiserer seg sterkt med denne idretten. Begrepet «gode ski» har mange dimensjoner, men en vesentlig del av dette er lav glidningsfriksjon mot snø. Norske varemerker som «SWIX» og «Madshus» står fremdeles sterkt både nasjonalt og internasjonalt og de krever innovasjon for å beholde/styrke denne posisjonen. Grunnet nye EU reguleringer som forbyr salg og import av fluorholdige smøreprodukter fra 2020, foregår et teknologisk kappløp blant internasjonale skiutstyrprodusenter for å finne de beste fluorfrie alternativene. Nano2Glide skal derfor utvikle et innovativt produktkonsept som utvikles helhetlig og samtidig av ulike bedrifter, i motsetning til en tradisjonell trinnvis og separat produktutvikling. Konseptet danner grunnlag for flere framtidige produkter (nye ski, nye skiprepareringsverktøy, og nye smøreprodukter) og vi har estimert verdiskapingspotensialet til å være mellom 52 og 87 MNOK/år. I tillegg håper vi at kunnskapen Nano2Glide framskaffer hjelper norske utøvere til å vinne medaljer i framtidige mesterskap. De sentrale FoU-utfordringene prosjektet skal adressere er å modifisere både skisålematerialet og smøremiddel, og utvikle et optimalt skistruktureringsverktøy. For å kunne gjøre dette trenger vi også å forbedre testmetoder for screening/konsepttesting for å kunne dokumentere snøføret. Prosjektet skal jobbe mot et fullskala "proof of concept" for Team Madshus løpere i forkant av VM2023.

Funding scheme:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale