Back to search

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt fysisk Aktivitet og Sunnere Livsstil hos Innvandrerkvinner

Alternative title: Increased physical activity and healthier lifestyle in immigrant women

Awarded: NOK 7.0 mill.

The program represents a collaboration between Oslo municipality, the University of Oslo and the Norwegian School of Sport Sciences. Through a research-based intervention program, the overall goal of this project is to promote immigrant health by improving, evolving and adapting a preventive healthcare in the municipality. There are social inequalities and geographical differences in health in Norway. Immigrant women struggle more with overweight and obesity than ethnic Norwegian women, and immigrant women have an increased susceptibility for diabetes and other lifestyle related diseases. Somali immigrant women, in particular, faces special health challenges due to overweight and obesity. They are one of the largest immigrant groups in Norway and struggle with low health literacy and in general report a poorer health status than Somali men. In this study, we will measure the effect of a culturally tailored intervention package on changes in lifestyle-habits (physical activity and healthier eating), weight reduction, and cardio-metabolic outcomes, among overweight and obese Somali immigrant women. The study includes women (aged 20-67 years) recruited from two boroughs in Oslo with the highest population of Somali origin. The intervention program composes a 12-month intervention, followed by a 12-month weight maintenance phase. The core component of the program is to counsel and empower women through individual counseling and group education sessions with emphasis on healthy diet, advantages of physical activities and the creation of an enabling environment. The goal is that the participants become more physically active, less sedentary, eat healthy, and maintain these changes in the long term. To explore barriers and promoters of physical activity and healthy diet among women to develop the intervention program, we conducted a qualitative study among 10 women from the boroughs of Gamle Oslo and Sagene. The intervention program and implementation plan for activity leaders was developed over the summer of 2020. So far, 120 women have been included in the study and around 40 new overweight women will start the study in January 2022. The women in the Old Oslo district (Bydel Gamle Oslo) started as a control group with delayed intervention and started receiving the intervention from September 2021. The user representatives are an important part of the recruitment and anchoring of the project in the districts. We have four user representatives who actively participate in the project, including the project meetings. Due to the corona situation, we developed another risk and vulnerability analysis (ROS) for the project management plan. The project group meet regularly and the reference group has met twice in 2021, and discussed project status and future plans. So far, the recruitment and implementation of the project has gone well. However, there has been some dropouts of the participants due to the corona situation and family and children situation. Many of the participants have small and school age children (which involves sickness, meetings and so on) that effects the participation of the mothers in the intervention sessions. User involvement is included in the development, planning, implementation and dissemination of the program results. The first phase of the program started at September 2020.

Dette er et prosjekt som vil bidra til økt samarbeid mellom tjenesteutøvere, forskere og brukere på alle nivåer. Frisklivssentralen (FLS) er en kommunal helsetjeneste med mål å fremme helse og forebygge sykdom ved å gi tidlig hjelp til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Men FLSer og andre arenaer rundt i kommunene har ofte liten erfaring med helsefremmende tilbud som når fram til personer med innvandrerbakgrunn. I denne innovasjonen planlegger vi å videreutvikle og tilpasse et forebyggende helsetilbud i kommunen gjennom et forskningsbasert intervensjonsprogram. I forskningsprammet har vi valg å inkludere Somaliske kvinner, som den største ikke-vestlige innvandrerkvinner og en av de mest marginaliserte gruppene i Norge. De har langt mer fedme enn norske kvinner, og derfor har spesielle helseutfordringer og økt risiko for diabetes og andre livsstilsrelaterte sykdommer. Dette prosjektet skal utvikle et langsiktig innovativt, kulturelt skreddersydd og motiverende intervensjon har som mål at kvinnene får økt fysisk aktivitet, redusert stillesittende, bedre kosthold og at de opprettholder disse endringene på sikt. Resultatene vil kunne påvirke utvikling av livssykdommer og opprettholde god helse, redusere ulikhet i helse samt forebygge sykefravær. Studien vil inkludere overvektige kvinner (20-67 år) rekruttert fra bydeler i Oslo med den høyeste befolkningen av somaliske opprinnelse. Prosjektet består av en 12-måneders intervensjon hvor intervensjonsgruppen sammenlignes med en kontrollgruppe, etterfulgt av en 12-måneders vektvedlikeholdsfase. Kunnskap om innovasjonsprosjektet formidles og overføres til andre bydeler og kommuner og andre brukergrupper. FoU aktivitetene leveres av et tverrfaglig team med kompetanse innen folkehelsearbeid og helseforskning og består av Oslo kommune, brukerrepresentanter, og Universitetet i Oslo (UIO). Studien er et samarbeid mellom Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Norges Idrettshøgskole og Mayo Clinic, USA.

Funding scheme:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester