Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Mikrobiell produksjon av terapeutiske antistoffragmenter

Alternative title: Microbial production of therapeutic antibody fragments

Awarded: NOK 3.0 mill.

Project Manager:

Project Number:

296614

Project Period:

2019 - 2023

Funding received from:

Subject Fields:

The aim of the project is to overcome challenges related to the use of the bacteria Escherichia coli for manufacture of therapeutic proteins based on antibody-fragments. This group of proteins has a significant potential for treating various conditions such as different types of cancers and chronic inflammatory diseases. The use of bacterial cells rather than mammalian cells or yeast for manufacture of therapeutic proteins has several benefits such as shorter development time before market introduction and a faster and often less costly manufacture process. This, combined with the new technology that will be developed in this project, can enable more drugs based on antibody-fragments to reach the market and to become available to the patients at a lower price. The project has had significant progress in 2021. The focus has moved beyond the strain library development onto the development of the platform that will ensure rapid and high-throughput analysis for identification of the overall best producers. This work, performed in collaboration with SINTEF, also includes development of protocols for purification and characterization of the antibody-fragments that we produce.

Vectron Biosolutions tilbyr fremstilling av mikrobielle produksjonsstammer basert på patenterte ekspresjonsvektorer for utlisensiering. Tradisjonelt har Vectron i hovedsak jobbet med prosjekter for kunder hvor hensikten har vært å utvikle Escherichia coli stammer for produksjon av relativt enkle proteiner som hormoner og cytokiner. Imidlertid merkes en stadig økende forekomst av forespørsler og interesse relatert til produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er komplekse proteiner som er utfordrende å produsere i bakterier, noe som ofte resulterer i at produksjonsstammene som utvikles ikke møter våre forventninger. Dagens tilnærming til slike prosjekter baserer seg i stor grad på prøving og feiling. Det aktuelle prosjektet, som er et samarbeid med SINTEF Industri, avd for bioteknologi og nanoteknologi, har som hensikt å endre tilnærmingen ved å effektivt unngå flaskehalsene ved produksjon av antistoff-fragmenter. Dette er forventet å gi en betydelig økt suksessrate for denne typen kundeprosjekter. Videre kan resultatene forventes å redusere antallet mislykkede utviklingsløp, og øke antallet antistoff-baserte legemidler som kommer seg til pre-klinisk fase og til slutt på markedet. Resultatene fra prosjektet vil også kunne anvendes for utvikling av stammer og prosesser for produksjon av andre typer proteiner, og vil således på sikt både gi økte inntekter fra vellykede prosjekter med antistoff-fragmenter, men også øke inntektene fra Vectron sine kundeprosjekter på generell basis.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena