Back to search

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Brukervennlig, smart og robust 3D kamera med skybaserte tjenester

Alternative title: Easy-to-use, smart and robust 3D camera with cloud-based services

Awarded: NOK 15.1 mill.

In the Intelli3D project we have developed a series of innovative products and services that will revolutionize automation for SMEs and the ecommerce sector in general. Zivid, in cooperation with SINTEF, has leverage cutting-edge research on camera technology and machine learning to develop solutions suited for agile industries with dynamic production lines, where performance and low setup overheads are crucial. The central R&D challenges within this project focus on the use of state-of-the-art machine learning techniques and cloud-based services to deliver more user-friendly and robust 3D camera solutions. The starting point for the project was the Zivid portfolio of 3D cameras the Zivid One+ and the recently released Zivid Two. The Zivid 3D color cameras has been designed specifically for robotics and automation applications and since launching, has had a strong impact on the market and received numerous design and technology awards. Zivid goal is to establish themselves as a key player in a global market that is expected to grow to over 400 MEUR over the next 7 years. In the project, we have improved the Zivid cameras' ability to take good and more accurate images of a wider range of parts, which enables more advanced and robust pick and place operations. Functionality has been developed for automatic camera adjustment for the best possible imaging and new projection functionality for better data on challenging parts. We have also improved the calibration methodology which gives a higher precision for the camera. The results have so far been very well received in the market and have given Zivid a lot of positive attention and customer interest.

Prosjektet har hatt stor betydning for kompetansebygging internt i konsortiet og har vært en viktig del av grunnlaget for den veksten og markedsposisjonen Zivid har i dag. Resultater av prosjektet er tatt i bruk i nåværende portefølje av Zivid 3D-kameraer med tilhørende programvare. Resultatene har også blitt utnyttet videre av SINTEF i flere forskningsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. Teknologiene som er bygget i prosjektet har mulige langsiktige positive miljøkonsekvenser. I høykostland vil bedre 3D robotsyn og smart automatisering hjelpe virksomheter med å produsere mer varer lokalt. Lokal produksjon betyr mindre transport, mindre forurensning og gjør det mulig for nasjoner å beholde teknologisk kunnskap og bygge lokal industrikompetanse. Det muliggjør også mer bærekraftig produksjon i land som for eksempel Norge hvor en kan bruke ren innenlandsk kraft.

Formålet med Intelli3D er å ta frem en serie nye innovasjoner både på produkt og tjenestesiden som vil muliggjøre en automatiseringsrevolusjon for SMB’er og netthandelsmarkedet. Ved å utnytte de siste forskningsresultatene innen kamerateknologi og maskinlæring, vil Zivid i samarbeid med SINTEF utvikle produkter og tjenester ideelt egnet for industrier preget av mindre struktur og raske omstillinger. De mest sentrale FoU-utfordringene vi regner med å møte er utvikling av metodikk knyttet til bruk av maskinlæring og skybaserte tjenester til å utvikle nye 3D-kameraløsninger for komplekse problemstillinger. Utgangspunktet for prosjektet er Zivid One, et 3D fargekamera som er spesielt egnet for robotikk og automatisering. Til tross for en god mottagelse i markedet, er det er et betydelig uforløst potensiale i denne teknologien som Intelli3D vil muliggjøre. Intelli3D vil dermed kunne ta Zivid fra en spennende nykommer til en etablert og viktig markedsaktør. Potensialet for anvendelsen er et marked i betydelig vekst. Robotikk vokste som marked i 2016-2017 med 31% i antall solgte roboter, hvorav 75% fortsatt går til "tradisjonelle" industrier. Det ligger derfor et betydelig markedspotensial innenfor "nye" industrier, og Intelli3D vil gjøre det mulig for Zivid å ta betydelige markedsandeler innen et marked som forventes å vokse til over 400 M€ i løpet av 7 år.

Funding scheme:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena