Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Markedsadgang Kina

Awarded: NOK 19,999

Project Manager:

Project Number:

296789

Project Period:

2018 - 2019

Funding received from:

Organisation:

Location:

Respinor skal delta på det offisielle statsbesøket til Kina fra 14. oktober - 18. oktober 2018. Respinor skal presentere sin teknologi for investorer og potensielle samarbeidspartnere under et seminar i Beijing, Norway China Cooperation on Health Technology Solutions med innledning av Mrs. Anne Grethe Erlandsen, Statssekretær i Helse og Omsorgsdepartementet. Respinor vil deretter følge opp kontakter i Kina med sikte på regulatorisk godkjenning i Kina og markedsintroduksjon i 2021.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen