Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Nye produksjonsmetoder for dekk (reTyre)

Awarded: NOK 19,419

Project Manager:

Project Number:

296887

Project Period:

2018 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Reisen er et ledd i å optimalisere produksjonen av de ulike reTyre produktene våre (til sykler og til rullestoler bl.a.). Det forventes at bånd med eksisterende aktører styrkes og at vi kommer nærmere samarbeid med nye aktører som vil samarbeide om FoU-løsninger for produktene våre, samt produksjonsprosessene rundt disse.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen