Back to search

INT-BILAT-BILAT-ordningen

Støtte til deltagelse på Drilling and Well Technology Week for å møte potensielle samarbeidspartnere

Awarded: NOK 11,499

Project Number:

297145

Project Period:

2018 - 2018

Funding received from:

Organisation:

Location:

Oliasoft søker i denne søknaden om reisestøtte for deltagelse på Drilling and Well Technology Week i Houston, USA for å møte potensielle samarbeidspartnere til nye FoU prosjekter på det amerikanske markedet.

Funding scheme:

INT-BILAT-BILAT-ordningen