Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool - Powel Environment AS

Awarded: NOK 86,341

Powel Environment utvikler skyløsninger som bruker data fra ulike datakilder som sensorer og SCADA-systemer. Cybersecurity i slike løsninger er viktig for å stole på at data håndteres på en sikker måte og at viktige aspekter av informasjonssikkerhet tas hensyn til. Det overordnede prosjektet, støttet av SkatteFUNN, skal utvikle og levere et rør-inspeksjonssystem for vann og avløp - WAWPINS, hvor Powel er en partner. Med ny teknologi skal inspeksjonene gi en 360 grader "gjennomsiktig" for ikke-metalliske rør. Løsningen skal inspisere rør for feil og gi en full digital 3D rekonstruksjon av både rør og omliggende masser. Nytt system skal integreres med andre fagsystemer som skal dra nytte av nye inspeksjonsdata. Det er sårbarheter på dataflyt i og mellom fagsystemer i skyløsninger som skal skal evalueres gjennom dette forskerpool-prosjektet.

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon