Back to search

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Forskerpool – Optronics Technology AS

Awarded: NOK 87,299

Innen olje og gass-industrien er gasslekkasjer fryktet. Naturgass/biogass består av både eksplosive og giftige gasser, og metan-detektorer eller hydrokarbon-detektorer anvendes for å detektere lekkasjer eller utslipp før konsentrasjonene når eksplosjonsfarlig nivå. Vi jobber med å utvikle neste generasjons gassdetektorer. En stor del av prosjektet er å utvikle et system som vi kan dokumentere er sikkert. Blant annet må vi da forholde oss til standarden IEC61508. Thor Myklebust i Sintef er ekspert på dette området og jobber med å forbedre prosessen for å utvikle utstyr med programvare for sikkerhetskritiske applikasjoner regulert av IEC61508. I dette prosjektet vil assistanse fra Thor være veldig verdifull, men som et nyoppstartet firma teller vi på knappene når det kommer til økonomien. Derfor vil støtte fra Forskningspool direkte utløse at vi engasjerer Sintef i dette prosjektet. Prosjektet denne aktiviteten er relatert til har støtte fra SkatteFUNN "291314 PGxx11 teknologiplattform".

Funding scheme:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon