Back to search

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Økonomisk støtte til å skrive SME søknad

Awarded: NOK 49,999

Polar Algae har på bakgrunn av flere gjennomførte forskningsprosjekt kommet frem til innovativt produkt basert på marine alger fra Finnmarkskysten. Dette produktet er polysakkarid ekstrahert fra polare alger, som har et stort potensiale i et internasjonalt marked innfor neutraceuticals, kosmetikk og kosttilskudd. Basert på den verdifulle FOU-jobben som er gjennomført, parallellt med at Polar Algae jobber med forretningsplan, markedsanalyse og verdikjedeanalyse ønsker vi å sende inn en søknad til SME instrument. Polar Algae har hatt dialog med Ingrid Martenson Bortne i Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network. Hun vurderer det dithen at Polar ALgae har et konsept som kan sammenfalle med SME instruments sin satsing. Vi ønsker derfor å søke SME instrument ved neste frist som er 13. februar.

Funding scheme:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020